เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
จำการเข้าระบบ

สมัครสมาชิก

กรุณากรอกข้อมูลสมัครสมาชิกให้ครบทุกช่อง.
ชื่อ *
ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
ยืนยันรหัสผ่าน *
อีเมล *
ยืนยันอีเมล *

สถิติการเข้าชม

008748
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
33
55
216
7867
1128
1906
8748

ไอพีของคุณ : 18.232.188.89
14-07-2020 04:36

เป้าหมาย (นักเรียน)

1.นักเรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี ร้อยละ 95

2.นักเรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เป็นภาษาที่สองได้ สำหรับการสื่อสารที่เป็นสากล ร้อยละ 80

3.นักเรียนมีความซื่อสัตย์ เสียสละ ขยัน ประหยัด อดทน มีสัมมาคารวะ มีสุนทรียภาพทางศิลปะ นาฎศิลป์และดนตรี เห็นคุณค่าของศิลปะ มีสุขภาพแข็งแรง รู้จักรักษาสุขภาพอนามัย ร้อยละ 90

4.นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการแสวงหาความรู้และสร้างสรรค์งานได้ ร้อยละ 80

5.นักเรียนพิเศษที่มีความบกพร่องเรียนร่วม ได้มีพัฒนาการตามศักยภาพและการอยู่ร่วมกับเด็กปกติได้ ร้อยละ 100

6.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ตามความรู้ความสามารถและมีขวัญและกำลังใจตามภาระ การปฏิบัติงานและคุณลักษณะของความเป็นครู ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 50

 

เป้าหมาย (ครูและบุคลากร)

1.ครูมีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อเด็กนักเรียน ร้อยละ 100

2.ครูมีทักษะในการสอนในรูปแบบต่าง ๆและใช้สื่อนวัตกรรมประกอบการสอนได้เป็นอย่างดีร้อยละ 100

3.นำเทคโนโลยีทางการศึกษา โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโทรทัศน์ของ โรงเรียนมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 50

4.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ตามความรู้ความสามารถและมีขวัญและกำลังใจตามภาระ การปฏิบัติงานและคุณลักษณะของความเป็นครู ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 50

www.trk16.com

ผู้อำนวยการ

นายสมบัติ บุญเกิด

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทิน

July 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

นาฬิกา

โรงเรียนตลาดคลอง 16 (Taradklong 16 School) หมู่ที่ 1 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170

email : trk16school@gmail.com tel : 038-585-113