เข้าสู่ระบบ

สถิติการเข้าชม

003461
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
3
10
101
3257
294
792
3461

ไอพีของคุณ : 35.175.201.14
19-01-2020 04:08

1.จัดระบบบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการบริหารจัดการ

2.พัฒนานักเรียนปกติให้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและมีทักษะชีวิตดำรงตนอยู่ในสังคมและวิถีชีวิตประจำวันได้

3.พัฒนาเด็กพิเศษที่เรียนร่วมได้มีพัฒนาการตามศักยภาพ เพื่อให้มีความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะชีวิตดำรงตนอยู่ในสังคมและวิถีชีวิตประจำวันได้ตามสภาพความบกพร่องทางร่างกาย

4.พัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา สำรวจแหล่งเรียนรู้ที่อยู่นอกสถานศึกษา และการจัดทำฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและฟาร์มตัวอย่าง รวมทั้งภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่จะนำมาให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้จากประสบการณ์จริง

5.ทำการตกแต่งพื้นที่บริเวณโรงเรียนให้มีสิ่งแวดล้อมและมีภูมิทัศน์สวยงามมีความสะอาด สะดวก มีความร่มรื่นและปลอดภัยต่อนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน

6.พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้เกณฑ์ตามมาตรฐานของครูมืออาชีพ มีวิทยฐานะสูงขึ้น ตามรู้ความสามารถและสร้างขวัญและกำลังใจตามภาระงาน การปฏิบัติงานและคุณลักษณะของความเป็นครู ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

7.นำเทคโนโลยีทางการศึกษา โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโทรทัศน์ของ โรงเรียนมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

 

www.trk16.com

ผู้อำนวยการ

นายสมบัติ บุญเกิด

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทิน

January 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

นาฬิกา

โรงเรียนตลาดคลอง 16 (Taradklong 16 School) หมู่ที่ 1 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170

email : trk16school@gmail.com tel : 038-585-113